Типовой договор - Автопрокат Николаев, Прокат автомобилей в Николаеве

Главное меню+3 8063 945 90 43
+3 8098 084 10 97
Украина, г. Николаев, пр. Мира, 36, оф. 400

Украина, г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 11-д.
Украина, г. Херсон

Типовой договор

Договір № _______________

прокату транспортного засобу

 

м. Миколаїв                                                                                                                                      «______»______________20____р.

 

ФОП «Конотопенко М.Є», що іменується надалі «Орендодавець», зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № ____________________ від __.__.20__ року з однієї сторони, та _________________________________________________________ надалі «Наймач», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони», уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Орендодавець передає, а Наймач приймає в тимчасове платне користування (прокат) технічно справний і неушкоджений автомобіль, ідентифікований, обладнаний, застрахований, іменований надалі «Автомобіль».

1.2 Мінімальний строк прокату Автомобіля становить 24 години, який за згодою сторін може бути зменшений, за умов погодинної оплати за прокат Автомобіля.

2. УМОВИ ПРОКАТУ І СТРОКИ

2.1     Передача автомобіля в прокат здійснюється за умов пред’явлення паспорта і посвідчення на право керування Автомобілем на ім’я Наймача. Мінімальний водійський стаж Наймача повинен складати не менш 1 року.

2.2     Пробіг, технічний стан і зовнішній вигляд (товарний стан), комплектація автомобіля (аптечка, запасне колесо, вогнегасник і т.п.), перелік можливих недоліків, строки технічного обслуговування Автомобіля відображаються в акті огляду автомобілю Автомобіля, який підписується сторонами в момент передачі Автомобіля в прокат.

2.3     Наймач здійснює користування Автомобілем на підставі даного договору.

2.4     Автомобіль надається в прокат Орендодавцем з показниками кількості пального відповідно до акту огляду Автомобілю. Кількість пального у баці Автомобіля, при поверненні його Наймачем, має відповідати позначеному показнику.

2.5     Максимально допустима швидкість руху Автомобілю складає 140 км/год. При перевищенні максимально допустимої швидкості стягується штраф у розмірі 100 грн. за кожний випадок перевищення швидкості.

2.6     Ліміт добового пробігу Автомобілю складає 250 км. За кожний кілометр перепробігу стягується плата у розмірі ______________ грн.

2.7     Передача і повернення орендованого Автомобіля оформлюється відповідними актами приймання-передачі, які підписуються сторонами, та є невід’ємною частиною цього договору. Передача і повернення Автомобіля відбувається виключно за умов проведення технічного огляду Автомобіля в присутності Наймача та сервіс менеджера Орендодавця на СТО.

2.8     Фактичний стан Автомобіля після його експлуатації Наймачем визначається на підставі результатів технічного огляду на СТО , шляхом порівняння з показниками у картці технічного стану Автомобіля.

2.9     Якщо Наймач відмовляється від проведення технічного огляду Автомобіля та підписання акту приймання-передачі при поверненні Автомобіля, гарантійна сума не підлягає поверненню Наймачеві. У такому випадку Орендодавець має право утримати гарантійну суму, та зарахувати її в якості оплати штрафних санкцій за неналежне виконання договірних зобов’язань з боку Наймача.

2.10    Строк прокату Автомобіля за цим договором становить ____________________________, та спливає у ___________ годин ________________________ року. За домовленістю сторін строк дії цього Договору може бути подовжений без укладання нового Договору, але не більше ніж на ______________. В цьому випадку, у день закінчення строку дії Договору Наймач зобов’язаний попередньо внести орендну плату за весь строк подальшої експлуатації Автомобілю.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1     Денна орендна плата надає право Наймачеві на використання Автомобіля протягом 24 годин. Розмір орендної плати складає __________________гривень за добу. Погодинна орендна плата за користування Автомобілем складає __________________ гривень за одну годину.

3.2     Наймач вносить орендну плату у день підписання цього договору за весь строк прокату Автомобіля повністю. Якщо повернення автомобіля може бути прострочено більш ніж на 2 години від оплаченого строку прокату, Наймач повинен повідомити про це Орендодавця за добу до закінчення строку прокату, та сплатити за його продовження з одночасним оформленням договору на наступний термін. У випадку прострочення Наймачем строку прокату без додержання умов цього пункту договору, за кожну годину прострочення стягується погодинна орендна плата, котру Наймач зобов’язаний сплатити одночасно з поверненням Автомобіля Орендодавцеві.

3.3    Орендна плата не враховує вартість пального. Якщо Автомобіль повертається Наймодавцеві з меншою кількістю пального, ніж під час передачі у прокат, Наймач виплачує Орендодавцеві вартість кількості пального, що не вистачає за середньою ціною відповідної марки пального чинною на момент повернення Автомобіля. Якщо при повернені Автомобіля Орендодавцеві кількість пального у паливному баку більше ніж на момент передачі Автомобіля в прокат, вартість надлишку пального не відшкодовується.

3.4     Наймач, у забезпечення своїх зобов’язань за цим договором в день його укладання вносить гарантійну суму у розмірі ________________ грн.

3.5     Гарантійна сума повертається Наймачеві у повному обсязі за умов належного виконання Наймачем зобов’язань за цим договором, зокрема за умови своєчасного повернення Автомобіля Орендодавцеві в належному стані з урахуванням нормативного зношення.

3.6     Орендодавець має право утримати з гарантійної суми:

—          вартість буксирування й ремонту Автомобіля, у т.ч. його складових, коліс тощо;

—          вартість відновлення комплектації Автомобіля, у т.ч. аптечки; вартість недостачі пального при поверненні Автомобіля;

—          вартість додаткових послуг, наданих Орендодавцем, але не оплачених Наймачем;

—          погодинну орендну плату за період прострочення повернення Автомобіля Наймачем, та суму за перевищення норми пробігу;

—          інші витрати й збитки, заподіяні Орендодавцеві внаслідок невиконання, та/або неналежного виконання Наймачем зобов’язань за цим договором.

3.7   Гарантійна сума не повертається Наймачеві у разі неналежного виконання ним своїх обов’язків, зокрема, у разі:

—          неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Орендодавця про ДТП, пошкодження Автомобілю;

—          використання Автомобілю не за призначенням;

—          порушень пунктів 4.3, 4.4 цього Договору, а також у інших випадах порушень Наймачем взятих на себе зобов’язань;

—          умисної експлуатації Автомобілю в умовах, що призводять до надмірного зносу вузлів, агрегатів, механізмів, частин.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1     Наймач зобов’язаний:

4.1.1.1      Ознайомитися із правилами експлуатації Автомобіля і встановленою на ньому сигналізацією.

4.1.2          Своєчасно сплачувати орендну плату, та повернути Орендодавцеві Автомобіль у строк встановлений цим договором, або на першу вимогу Орендодавця.

4.1.3          Використовувати Автомобіль у відповідності до умов цього договору, та виключно за його призначенням, дотримуючись правил експлуатації Автомобіля.

4.1.4          Забезпечити невтручання в системи, деталі, вузли і агрегати Автомобіля.

4.1.5          Забезпечити схоронність і неушкодженість Автомобіля.

4.1.6          Забезпечити паркування Автомобіля тільки на стоянках, які знаходяться під охороною.

4.1.7          Забезпечити схоронність (неушкодженість) пломб, встановлених на відповідних вузлах, деталях і агрегатах Автомобіля.

4.1.8          Не залишати на Автомобілі межі України.

4.1.9          По закінченні строку прокату прибути на СТО для проведення технічного огляду Автомобіля.

4.1.10       Після закінчення строку прокату, або при достроковому припиненні оренди, повернути Автомобіль у тому стані, в якому він був переданий у прокат (з урахуванням нормативного зношення), придатним для подальшої експлуатації, повністю комплектним, та чистим.

4.1.11       Дотримуватися правил дорожнього руху, та вживати всі можливі і необхідні міри й заходи щодо запобігання ДТП.

4.1.12       У випадку ДТП негайно повідомити про те, що трапилося, в органи ДАІ й Орендодавцеві. Не переміщати Автомобіль з місця ДТП без дозволу працівників ДАІ й представника Орендодавця.

4.1.13       Нести повну майнову відповідальність за Автомобіль до моменту його повернення Орендодавцеві.

4.1.14       У випадку знищення, чи пошкодження автомобіля в результаті ДТП:

—          негайно викликати представників ДАІ і Орендодавця;

—          одержати копію протоколу з докладним переліком ушкодженого майна; записати свідків та їх контактні номери телефонів;

—          протягом 24 годин з моменту ДТП надати Орендодавцеві довідку про аварію видану органами ДАІ МВС; пройти медичне обстеження щодо наявності в організмі алкоголю, наркотиків, ліків або інших речовин, що впливають на свідомості або здатність адекватно реагувати та керувати транспортним засобом.

4.1.15       У випадку пошкоджень викликаних стихійним лихом, та/або діями третіх осіб (крадіжка, хуліганство й т.п.):

—          звернутися в органи МВС із відповідною заявою про подію; негайно інформувати Орендодавця;

—          протягом 3-х днів з моменту події надати Орендодавцеві довідку, видану органами МВС.

4.1.16       У випадку втрати Автомобіля за будь-яких обставин:

—          негайно інформувати Орендодавця;

—          негайно зробити заяву в найближче відділення МВС;

—          негайно повернути свідоцтво про реєстрацію Автомобіля і ключі Орендодавцеві – як підтвердження сумлінності виконання своїх зобов’язань відповідно до цього договору.

4.1.17       У випадку настання будь-якого страхового випадку, вжити всіх заходів щодо порятунку і збереження Автомобілю, та по можливості самостійно ліквідувати причини, які можуть сприяти збільшенню збитків.

4.1.18       Забезпечити постійну можливість здійснення телефонного зв’язку з Орендодавцем.

4.1.19       Надати згоду на застосування технічних засобів для установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (мобільного терміналу систем зв’язку, який використовує Наймач) за допомогою міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI), у разі відсутності зв’язку та відомостей про місцезнаходження Автомобілю більш ніж 24 години поспіль.

4.1.20       Відшкодувати Орендодавцеві вартість ремонтно-відновлювальних робіт у разі пошкодження Автомобілю та/або його частин, вузлів, механізмів, агрегатів, кузову тощо (реальну шкоду), а також упущену вигоду (доходи, які Орендодавець міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене, тобто неодержаний прибуток, на який Орендодавець мав право розраховувати у разі належного виконання зобов’язань Наймачем, зокрема, час простою Автомобілю під час ремонтно-відновлювальних робіт).

4.2     Орендодавець зобов’язаний:

4.2.1     Надати Наймачеві Автомобіль у стані, що відповідає умовам цього договору в технічно справному стані.

4.2.2     Ознайомити Наймача з правилами експлуатації Автомобіля, та з установленою на ньому сигналізацією.

4.2.3     При поломці Автомобіля не з вини Наймача в максимально стислий строк та якісно виконати ремонт, або надати інший автомобіль за умов їх наявності.

4.3       Наймачу категорично заборонено:

—     залишати Автомобіль під заставу за будь-яких умов;

—     продавати за будь-яку ціну Автомобіль, свідоцтво про реєстрацію разом чи окремо;

—     залишати Автомобіль на збереження будь-кому, та за будь-яких обставин.

При невиконанні Наймачем пункту 4.3 він несе відповідальність за статтею 289 Кримінального кодексу України – Незаконне заволодіння транспортним засобом, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

З пунктом 4.3 ознайомлений_________________________________

4.4       Наймачу заборонено:

—          палити в салоні Автомобіля особисто, та/або допускати паління в салоні Автомобіля іншими особами;

—          провадити поліпшення Автомобіля;

—          використовувати Автомобіль для перевезення пасажирів й/або вантажів за винагороду;

—          використовувати Автомобіль для буксирування інших транспортних засобів, у т.ч. причепів;

—          використовувати Автомобіль для участі в змаганнях, випробуваннях, перегонах і т.п.;

—          допускати до керування Автомобілем третіх осіб;

—          управляти Автомобілем під впливом алкоголю, наркотиків, ліків та інших речовин, що впливають на свідомість, та/або адекватність реакцій.

4.5          Наймодавець має право здійснити заміну Автомобіля на інший автомобіль такого ж класу без попереднього узгодження з Наймачем. У випадку заміни Автомобілю на інший автомобіль, проводиться технічний огляд іншого автомобіля, на підставі якого сторони оформлюють нову картку технічного стану.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1          Наймач приймає на себе всі ризики, пов’язані з знищенням, втратою, крадіжкою, понаднормативним зношуванням, псуванням або пошкодженням Автомобілю, його складових, шин і днища тощо, незалежно від провини, згідно з оцінкою і розрахунком експерта СТО .

5.2          Наймач несе відповідальність за всі ушкодження, заподіяні як людям, так і майну інших осіб, внаслідок користування, зберігання й експлуатації Автомобіля, а також за порушення правил дорожнього руху.

5.3          У випадку погіршення технічного стану і зовнішнього вигляду (товарного стану) Автомобілю за час перебування у прокаті, Наймач відшкодовує Орендодавцеві заподіяні у зв’язку із цим збитки в повному обсязі.

5.4          Наймач відшкодовує Орендодавцеві збитки, викликані знищенням, та/або пошкодженням Автомобіля в результаті ДТП, а також інші збитки, зокрема у таких випадках:

—          в момент аварії Наймач перебував в стані алкогольного, токсичного, наркотичного або іншого сп’яніння, та/або керування Автомобілем було передано третій особі;

—          причиною ДТП виявилося порушення правил дорожнього руху з боку Наймача;

—          причиною збитку виявилося порушення правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, а також порушення інших норм і правил експлуатації, обслуговування, зберігання Автомобілю;

—          використання Автомобіля в комерційних цілях, спортивних змаганнях, для буксирування будь-яких інших транспортних засобів, причепів, а також для навчання керуванню третіх осіб;

—          керування автомобілем здійснювалося особою, не зазначеною у договорі;

—          внаслідок навмисних дій Наймача або інших осіб;

—          внаслідок порушення умов даного договору.

5.5          Якщо Орендодавцеві виплачене страхове відшкодування, то право регресу переходить до страхової компанії.

5.6          Наймач зобов’язаний відшкодувати Орендодавцеві ту частину збитку, що за договором страхування не відшкодовується страховою компанією (франшиза), а також вартість скла, розбитого з метою крадіжки комплектуючих, автомагнітоли, чи особистих речей з салону Автомобіля.

5.7          У випадках заподіяння ушкоджень майну, та/або здоров’ю третіх осіб, Наймач негайно сповіщає про це Орендодавця та органи ДАІ МВС, для складання протоколу, та відшкодовує Орендодавцеві всі збитки, що не відшкодовуються за договором страхування, включаючи упущену вигоду. Вартість ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого Автомобіля визначається на СТО, а при необхідності в Миколаївському відділенні Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.

5.8          При поверненні Автомобілю з прокату в несправному стані в результаті порушення правил експлуатації, некомплектним, з порушеними пломбами, Наймач відшкодовує Орендодавцеві всі витрати, пов’язані з ремонтом та/або відновленням комплектації Автомобілю, а крім того Наймач сплачує штраф у розмірі відповідному сумі заподіяного збитку, включаючи упущену вигоду.

5.9          У випадку не повернення Автомобіля в термін зазначений у договорі, а також у разі відсутності зв’язку з Наймачем протягом доби, Орендодавець має право заявити про викрадення машини в ОВС. Всі витрати по розшуку автомобіля органами внутрішніх справ сплачує Наймач.

5.10      У разі неповернення Автомобіля, Наймач зобов’язаний відшкодувати Орендодавцеві вартість Автомобіля в 2-х кратному розмірі.

5.11          У випадку втрати свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта), державних номерів, та іншої документації на Автомобіль, та/або ключів (брелоків) від Автомобіля, Наймач виплачує Орендодавцеві штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) грн.

5.12         У випадку порушення умов п.4.4. цього договору щодо паління, Наймач зобов’язаний сплатити Орендодавцеві штраф у розмірі 100 (сто) грн.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1          Договір набуває чинності з моменту його підписання, та діє до повного виконання сторонами зобов’язань передбачених цим Договором.

6.2          Продовження строку прокату Автомобіля Наймачем оформлюється шляхом укладання нового договору прокату транспортного засобу, , крім випадків, передбачених п. 2.8 цього Договору.

6.3          Наймач вправі в будь-який час повернути Автомобіль Орендодавцеві, при цьому Наймачу повертається частина внесеної їм попередньо орендної плати, виходячи з фактичного строку користування Автомобілем.

6.4          У випадку порушення Наймачем будь-яких умов даного договору, Орендодавець має право в будь-який час до закінчення строку оренди вилучити Автомобіль у Наймача без попереднього узгодження і повідомлення.

6.5          Спори між сторонами вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

7. РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРІН

Орендодавець:                                                                                               Наймач:

___________________________________      ___________________________________

___________________________________      ___________________________________

___________________________________      ___________________________________

___________________________________      ___________________________________

Власним підписом також засвідчую згоду

на зберігання та обробку моїх

персональних даних у відповідності

до ЗУ «Про захист персональних даних»

 

 

П А М Я Т К А        К Л І Є Н Т У

 

            З метою Вашої безпеки просимо уважно ознайомитися з зазначеними обов’язками:

 

 1. Ознайомитися із правилами експлуатації Автомобіля і встановленою на ньому сигналізацією.
 2. Використовувати Автомобіль у відповідності до умов цього договору, та виключно за його призначенням, дотримуючись правил експлуатації Автомобіля.
 3. Забезпечити невтручання в системи, деталі, вузли і агрегати Автомобіля.
 4. Забезпечити схоронність і неушкодженість Автомобіля. Забезпечити паркування Автомобіля тільки на стоянках, які знаходяться під охороною.
 5. Не залишати на Автомобілі межі України.
 6. Після закінчення строку прокату, або при достроковому припиненні оренди, повернути Автомобіль у тому стані, в якому він був переданий у прокат (з урахуванням нормативного зношення), придатним для подальшої експлуатації, повністю комплектним, та чистим.
 7. Дотримуватися правил дорожнього руху, та вживати всі можливі і необхідні міри й заходи щодо запобігання ДТП.
 8. У випадку ДТП негайно повідомити про те, що трапилося, в органи ДАІ й Орендодавцеві. Не переміщати Автомобіль з місця ДТП без дозволу працівників ДАІ й представника Орендодавця.
 9. Забезпечити постійну можливість здійснення телефонного зв’язку з Орендодавцем.
 10. Надати згоду на застосування технічних засобів для установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (мобільного терміналу систем зв’язку, який використовує Наймач) за допомогою міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (IMEI), у разі відсутності зв’язку та відомостей про місцезнаходження Автомобілю більш ніж 24 години поспіль.

Категорично заборонено:

—     залишати Автомобіль під заставу за будь-яких умов;

—     продавати за будь-яку ціну Автомобіль, свідоцтво про реєстрацію разом чи окремо;

—     залишати Автомобіль на збереження будь-кому, та за будь-яких обставин.

При невиконанні зазначених вимог Наймач несе відповідальність за статтею 289 Кримінального кодексу України – Незаконне заволодіння транспортним засобом, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

 

 

Будь-ласка, пам’ятаєте, що автомобіль є власністю, будь-які незаконні дії з якою переслідуються кримінальним законодавством України!

 

 

 

Голові Апеляційного суду

Миколаївської області

 

Прокурору Ленінського

району м. Миколаєва

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

 

 

 

 

ЗАЯВА

 


Я ____________________________________________________________________, _____________________ р.н. даю повну згоду на застосування щодо мене в порядку ст. 268 КПК України технічних засобів для установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу – мобільного терміналу систем зв’язку – який я використовую, а також будь-яких інших негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК України, у разі відсутності зі мною зв’язку та відомостей про місцезнаходження орендованого мною Автомобілю більш ніж 24 години поспіль.

         Також, у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку будь-яких моїх персональних даних.

 

Мобільний термінал:________________________________________________________

IMEI:______________________________________________________________________

Сім-карта__________________________________________________________________

 

 

 

«____»______________20___р.                                                            _____________